ریاست حراست باشگاه ون پارس نقش جهان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل باشگاه فرهنگی ورزشی ون پارس نقش جهان، با صدور حکمی ازسوی احمد تحسیری مدیرعامل باشگاه، سرهنگ سعید حیدری به عنوان ریاست حراست باشگاه فرهنگی ورزشی ون پارس نقش جهان منصوب شد.
در حکم مدیرعامل باشگاه ون پارس نقش جهان آمده است:
جناب آقای سرهنگ سعید حیدری
احتراما، نظر به حسن شهرت، تجربه، تعهد و تخصص جنابعالی در راستای اهداف این باشگاه، به موجب این حکم از این تاریخ به مدت یکسال به سمت ریاست حراست باشگاه فرهنگی ورزشی ون پارس نقش جهان منصوب می‌شوید.
امید است تمامی مساعی و همیت خود را برای تحقق بخشیدن به اهداف سازمان به کار گرفته و در این مسیر از توان، ایده‌ها و افکار روشن و خلاق خود استفاده مطلوب را ببرید.

با تشکر
احمد تحسیری