مسئول فوتبال پیشکسوتان باشگاه ون پارس نقش جهان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل باشگاه فرهنگی ورزشی ون پارس نقش جهان، با صدور حکمی ازسوی احمد تحسیری مدیرعامل باشگاه، رافیک هاکوپیان به عنوان مسئول فوتبال پیشکسوتان باشگاه فرهنگی ورزشی ون پارس نقش جهان منصوب شد.
در حکم مدیرعامل باشگاه ون پارس نقش جهان آمده است:
جناب آقای رافیک هاکوپیان
احتراما، نظر به حسن شهرت، تجربه، تعهد و تخصص جنابعالی در راستای اهداف این باشگاه، به موجب این حکم از این تاریخ به مدت یکسال به سمت مسئول فوتبال پیشکسوتان باشگاه فرهنگی ورزشی ون پارس نقش جهان منصوب می‌شوید.
امید است تمامی مساعی و همت خود را برای تحقق بخشیدن به اهداف سازمان به کار گرفته و در این مسیر از توان، ایده ها و افکار روشن و خلاق خود استفاده مطلوب را ببرید.

با تشکر
احمد تحسیری