اعلام زمان تست رده امید (21 سال ) تیم ون پارس

اعلام زمان تست رده امید ون پارس

زمان: پنجشنبه 29 تیرماه

مکان: زمین چمن آبفا

ساعت: 17:30

*همراه داشتن بیمه ورزشی الزامی است.*