تقدیر از جناب آقای احمد تحسیری و اعطای مجوز حرفه ای باشگاه ها

تقدیر از جناب آقای احمد تحسیری در نشست سالانه مدیران عامل باشگاههای ایران جهت دریافت مجوز حرفه ای باشگاه ها

در نشست سالانه مدیران عامل باشگاههای ایران که روز یکشنبه مورخ هشتم مرداد ماه برگزار گردید، ضمن تقدیر از جناب آقای تحسیری، لوح مجوز حرفه ای باشگاه ها به ایشان اعطا شد.