تاریخچه مسابقات پیشین

مسابقه بین تیم ون پارس و تیم پادما یدک

3
ون پارس
0
پادما یدک

تاریخ بازی :

11 اسفند ماه 1400

ساعت بازی :

13:30

مکان بازی :

زمین دانشگاه اصفهان
سبز
قرمز
سبز

مسابقه بین تیم ون پارس و تیم ماهان طاد

2
ون پارس
1
ماهان طاد

تاریخ بازی :

7 اسفند ماه 1400

ساعت بازی :

12:00

مکان بازی :

ورزشگاه سیمان اصفهان
سبز
قرمز
سبز

مسابقه بین تیم ون پارس و تیم آتیه سازان

2
ون پارس
0
آتیه سازان

تاریخ بازی :

2 اسفند ماه 1400

ساعت بازی :

13:30

مکان بازی :

زمین دانشگاه اصفهان
سبز
قرمز
سبز

مسابقه بین تیم ون پارس و تیم کیان تام

2
ون پارس
0
کیان تام

تاریخ بازی :

28 بهمن ماه 1400

ساعت بازی :

13:30

مکان بازی :

زمین دانشگاه اصفهان
سبز
قرمز
سبز

 

گل های ون پارس در این دیدار توسط مهدی احمدی و مهدی محمدی به ثمر رسید.

مسابقه بین تیم ون پارس و تیم ‌‌ذوب آهن نوین

2
ون پارس
1
ذوب آهن نوبن

تاریخ بازی :

25 بهمن ماه 1400

ساعت بازی :

13:30

مکان بازی :

ورزشگاه عاطف
سبز
قرمز
سبز

مسابقه بین تیم ون پارس و تیم آینده سازان

4
ون پارس
0
آینده سازان

تاریخ بازی :

18 بهمن ماه 1400

ساعت بازی :

13:30

مکان بازی :

زمین دانشگاه اصفهان
سبز
قرمز
سبز

مسابقه بین تیم ون پارس و تیم نوژن

2
ون پارس
1
نوژن

تاریخ بازی :

9 بهمن ماه 1400

ساعت بازی :

14

مکان بازی :

زمین دانشگاه اصفهان
سبز
سبز
سبز

مسابقه بین تیم ون پارس و تیم پارسه خمینی شهر

2
ون پارس
0
پارسه خمینی شهر

تاریخ بازی :

26 دی ماه 1400

ساعت بازی :

12

مکان بازی :

ورزشگاه 22 بهمن
سبز
قرمز
سبز

جهت دریافت آدرس ورزشگاه اینجا کلیک کنید

1 2 3  >>