تاریخچه مسابقات پیشین

ون پارس و تارا فولاد چرمهین لنجان هفته بیست و ششم

3
تارا فولاد چرمهین لنجان
0
ون پارس

تاریخ بازی :

1402/12/20

ساعت بازی :

15:00

مکان بازی :

ورزشگاه تختی چرمهین
سبز
قرمز
قرمز

ون پارس و پیام نوین اشترجان هفته بیست و پنجم

1
ون پارس
0
پیام نوین اشترجان

تاریخ بازی :

1402/12/13

ساعت بازی :

13:00

مکان بازی :

ورزشگاه آرارات
سبز
قرمز
سبز

ابراهیم نیسانی 83

ون پارس و پالایش نفت هفته بیست و چهارم

2
پالایش نفت
2
ون پارس

تاریخ بازی :

1402/12/16

ساعت بازی :

14:00

مکان بازی :

ورزشگاه شهرک شهید منتظری
سبز
سبز
سبز

سید علی حسینی 4

امید ابوالحسنی 9

 

ون پارس و سلحشور لنجان هفته بیست و سوم

2
ون پارس
1
سلحشور لنجان

تاریخ بازی :

1402/11/30

ساعت بازی :

13:00

مکان بازی :

ورزشگاه آرارات
سبز
قرمز
سبز

امید ابوالحسنی  48

حامد کریم زاده  75 

ون پارس و ذوب آهن ب هفته بیست و دوم

1
ذوب آهن ب
2
ون پارس

تاریخ بازی :

1402/11/26

ساعت بازی :

13:00

مکان بازی :

ورزشگاه استاد عاطف اصفهان
قرمز
سبز
سبز

امید ابوالحسنی 12

محمدحسین مهرجویی 40

ون پارس و تاراز چادگان هفته بیست و یکم

4
ون پارس
0
تاراز چادگان

تاریخ بازی :

1402/11/19

ساعت بازی :

13:00

مکان بازی :

ورزشگاه آرارات
سبز
قرمز
سبز

امید ابوالحسنی 25 و 59

محمد حسین مهرجویی 38

یحیی رحمانی 80

ون پارس و ماهان نقش جهان هفته نوزدهم

0
ون پارس
0
ماهان نقش جهان

تاریخ بازی :

1402/11/12

ساعت بازی :

14:00

مکان بازی :

ورزشگاه آرارات
خاکستری
خاکستری
خاکستری

ون پارس و سپهر فولاد لنجان هفته هجدهم

1
سپهر فولاد لنجان
4
ون پارس

تاریخ بازی :

1402/11/06

ساعت بازی :

13:00

مکان بازی :

ورزشگاه گل های چمگردان
قرمز
سبز
سبز

ابراهیم نیسانی 37

امید ابوالحسنی 51 و 62

محمدحسین مهرجویی 54

 

1 2 3  >>