تاریخچه مسابقات پیشین

مسابقه بین تیم ون پارس و تیم شهرداری نوشهر

1
ون پارس
1
شهرداری نوشهر

تاریخ بازی :

26 اسفند ماه 1400

ساعت بازی :

14:45

مکان بازی :

ورزشگاه فولادشهر

جهت دریافت آدرس ورزشگاه اینجا کلیک کنید

مسابقه بین تیم ون پارس و تیم فولاد نوین

0
فولادنوین
0
ون پارس

تاریخ بازی :

20 اسفند ماه 1400

ساعت بازی :

15

مکان بازی :

ورزشگاه اختصاصی فولاد
خاکستری
خاکستری
خاکستری

جهت دریافت آدرس ورزشگاه اینجا کلیک کنید

مسابقه بین تیم ون پارس و تیم عقاب تهران

1
ون پارس
1
عقاب تهران

تاریخ بازی :

14 اسفند ماه 1400

ساعت بازی :

14:30

مکان بازی :

ورزشگاه فولادشهر
خاکستری
خاکستری
خاکستری

جهت دریافت آدرس ورزشگاه اینجا کلیک کنید

مسابقه بین تیم ون پارس و تیم پاس همدان

1
پاس همدان
1
ون پارس

تاریخ بازی :

9 اسفند ماه 1400

ساعت بازی :

14:15

مکان بازی :

ورزشگاه حاجی بابایی همدان
خاکستری
خاکستری
خاکستری

جهت دریافت آدرس ورزشگاه اینجا کلیک کنید

مسابقه بین تیم ون پارس و تیم گل ریحان

0
گل ریحان
3
ون پارس

تاریخ بازی :

17 بهمن ماه 1400

ساعت بازی :

14
قرمز
سبز
سبز

مسابقه بین تیم ون پارس و تیم ایمان سبز شیراز

1
ون پارس
0
ایمان سبز

تاریخ بازی :

11 بهمن ماه 1400

ساعت بازی :

14

مکان بازی :

ورزشگاه فولادشهر
سبز
قرمز
سبز

مسابقه بین تیم ون پارس و تیم شاهین بندرعامری

0
شاهین بندرعامری
0
ون پارس

تاریخ بازی :

5 بهمن ماه 1400

ساعت بازی :

14:15

مکان بازی :

استادیوم مهدوی بوشهر
خاکستری
خاکستری
خاکستری

جهت دریافت آدرس ورزشگاه اینجا کلیک کنید

مسابقه بین تیم ون پارس و تیم نود ارومیه

1
ون پارس
1
نود ارومیه

تاریخ بازی :

29 دی ماه 1400

ساعت بازی :

14

مکان بازی :

ورزشگاه آرارات
خاکستری
خاکستری
خاکستری

جهت دریافت آدرس ورزشگاه اینجا کلیک کنید

1 2 3  >>