امید

آقای مرتضی قاسمی

سرمربی تیم فوتبال امید ون پارس نقش جهان

جهت نمایش حکم و روزمه اینجا کلیک کنید.

مربی تیم فوتبال امید ون پارس نقش جهان

پزشکیار تیم فوتبال امید ون پارس نقش جهان

سپرست تیم فوتبال امید ون پارس نقش جهان

آقای محمدحسن دهقانی

تدارگات رده امید باشگاه ورزشی ون پارس نقش جهان