بالای 35 سال

آقای فرهاد حسین رضا

سرپرست تیم فوتبال بالای 35 سال باشگاه ورزشی ون پارس نقش جهان در فصل 99

جهت نمایش رزومه اینجا کلیک کنید.

سرمربی تیم فوتبال بالای 35 سال باشگاه ورزشی ون پارس نقش جهان در فصل 99

جهت نمایش رزومه اینجا کلیک کنید.

آقای امیرحسین رهبری

مربی بدن ساز تیم فوتبال بالای 35 سال باشگاه ورزشی ون پارس نقش جهان در فصل 99

جهت نمایش رزومه اینجا کلیک کنید.

آقای جلال کیانی

پزشکیار تیم فوتبال بالای 35 سال باشگاه ورزشی ون پارس نقش جهان در فصل 99

آقای مصطفی باقری

تدارکات تیم فوتبال بالای 35 سال باشگاه ورزشی ون پارس نقش جهان در فصل 99