بالای 45 سال

آقای دکتر روشنفکر

مدیر کلینیک باشگاه ورزشی ون پارس نقش جهان 

 جهت نمایش حکم سازمانی و رزومه در ادامه مطلب کلیک نمایید.

آقای محسن مجرد

کمک مربی تیم فوتبال بالای 45 سال باشگاه ورزشی ون پارس نقش جهان 

 جهت نمایش حکم سازمانی و رزومه در ادامه مطلب کلیک نمایید.