بزرگسال

آقای احمد تحسیری

مدیرعامل و مربی تیم بزرگسالان باشگاه ورزشی ون پارس نقش جهان در فصل 1402-1403

 

آقای محسن پوریامهر

سرمربی تیم بزرگسالان باشگاه ورزشی ون پارس نقش جهان در فصل 1402-1403

آقای علی پارسا

 سرپرست تیم بزرگسالان باشگاه ورزشی ون پارس نقش جهان در فصل1402-1403

 

آقای محسن  مجرد

مربی تیم بزرگسالان باشگاه ورزشی ون پارس نقش جهان در فصل 1402-1403

 

آقای مسعود حاج فروش

مربی دروازه بان تیم بزرگسالان باشگاه ورزشی ون پارس نقش جهان در فصل 1402-1403

جهت نمایش رزومه  اینجا کلیک نمایید.

آقای علا الدین موسوی

مربی تیم بزرگسالان باشگاه ورزشی ون پارس نقش جهان در فصل 1402-1403

 

آقای مهدی بهروز نژاد

پزشکیار تیم بزرگسالان باشگاه ورزشی ون پارس نقش جهان در فصل 1402-1403

 

مسئول رسانه تیم بزرگسالان باشگاه ورزشی ون پارس نقش جهان در فصل 1402-1403

 

1 2  >>