بزرگسال

آقای فرهاد حسین رضا

سرپرست تیم بزرگسالان باشگاه ورزشی ون پارس نقش جهان در فصل 99

جهت نمایش حکم سازمانی و رزومه اینجا کلیک کنید.

آقای سعید جهانگیری

سرمربی تیم بزرگسالان در سری مسابقات فصل 1400-1401 لیگ دسته دوم

آقای اردشیر البندی

مربی تیم بزرگسالان در سری مسابقات فصل 1400-1401 لیگ دسته دوم

آقای محمدرضا زارع

مربی تیم بزرگسالان در سری مسابقات فصل 1400-1401 لیگ دسته دوم

آقای مسعود حاج فروش

مربی دروازه بان تیم بزرگسالان باشگاه ورزشی ون پارس نقش جهان در فصل 99

جهت نمایش رزومه  اینجا کلیک نمایید.

آقای محمد حسین باقری

مربی بدنساز تیم بزرگسالان باشگاه ورزشی ون پارس نقش جهان در فصل 99

جهت نمایش حکم و رزومه اینجا کلیک کنید.

آقای هوتن نگاری

آنالیزور تیم بزرگسالان در سری مسابقات فصل 1400-1401لیگ دسته دوم

آقای ابوالقاسم لک

تدارکات تیم بزرگسالان باشگاه ورزشی ون پارس نقش جهان در سری مسابقات فصل 99 لیگ دسته سوم کشوری

1 2  >>