گزارش تصویری دیدار پیشکسوتان ون پارس در برابر منتخب ستارگان اصفهان